Фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш қошидаги илмий семинар таркиби

Фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш қошидаги илмий семинар (семинарлар) тўғрисидаги маълумотлар.

Фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш қошидаги илмий семинар таркиби:

 

Т/р Ф.И.Ш. Илмий даражаси, илмий унвони Ихтисослик шифри ва номи
1. Олимов Олим Олимович (раис) физика-математика фанлари доктори, профессор
 2.      
 3.