Фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш таркиби

Фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгаш таркиби:

 

Т/р Ф.И.Ш. Илмий даражаси, илмий унвони Илмий кенгашдаги ихтисослик шифри ва номи
 1.

Рахимов

Мирзаатхам Мирзахакимович

(раис)

биология фанлари доктори, профессор 03.00.10 -экология
 2.  

Эшчанов

Рузумбой Абдуллаевич

(раис ўринбосари)

  биология фанлари доктори   03.00.10-экология
 3.  

Давранов

Кахрамон

(раис ўринбосари)

биология фанлари доктори, профессор    03.00.12-биотехнология
 4.

Алматов

Карим Тожибаевич

(раис ўринбосари)

биология фанлари доктори, профессор  03.00.08-одам ва хайвонлар физиологияси
 5.

Насметова

Саодат Мамажановна

(илмий котиб)

биология фанлари номзоди  03.00.04-микробиология ва вирусология
 6.

Вахабов

Абдурасул Хакимович

биология фанлари доктори  03.00.04-микробиология ва вирусология
 7.

Давронов

Кодиржон Сотволдиевич

биология фанлари доктори, профессор  03.00.04-микробиология ва вирусололгия
 8.

 Гулямова

Ташхан Гафуровна

биология фанлари доктори, профессор  03.00.04-микробиология ва вирусология
 9.

Сагдиева

Муяссар Гайбуллаевна

биология фанлари доктори, катта илмий ходим  03.00.04-микробиология ва вирусология
10.

Кучкарова

Любовь Салижановна

биология фанлари доктори, профессор 03.00.08-одам ва хайвонлар физиологияси
11.

Алламурадов

Шухратулла Иноятович

биология фанлари доктори, докент 03.00.08-одам ва хайвонлар физиологияси
12.

Насиров

Кабил Эркинович

биология фанлари доктори, катта илмий ходим 03.00.08-одам ва хайвонлар физиологияси
13.

Содиқов

Баходир Асрарович

биология фанлари доктори, катта илмий ходим 03.00.08-одам ва хайвонлар физиологияси
14.

Ташмухамедов

Бекжан Айбекович

биология фанлари доктори, профессор 03.00.10-экология
15.

Рахимова

Тура Узоковна

биология фанлари доктори, профессор 03.00.10-экология
16.

Рахимова

Ташханим

биология фанлари доктори,профессор 03.00.10-экология
17.

Хужамшукуров

Нортожи Абдухаликович

биология фанлари номзоди, доцент 03.00.12-биотехнология
18.

Исмаилов

Зафар Файзуллаевич

биология фанларидоктори, профессор 03.00.12-биотехнология
19.

Ахмедова

Захро Рахматовна

биология фанлари доктори, профессор 03.00.12-биотехнология
20.

Хасанов

Батыр Ачилович

биология фанлари доктори, катта илмий ходим 03.00.12-биотехнология
21.

Хасанов

Хасан Турсунович

биология фанлари номзоди 03.00.12-биотехнология